EKR

A globális környezetvédelmi program alapja a Nemzeti Energia- és Klímaterv, – melyhez Magyarország is csatlakozva – célul tűzte ki, hogy végsőenergia-felhasználása 2030-ban ne haladja meg a 2005-ös 785 PJ értéket.

Ez számokra lefordítva azt jelenti, hogy a 2021.01.01 – 2030.12.31 között évi 0,8%-os energiamegtakarítás és évi 7 PJ új megtakarítás szükséges. A korábbi (2014-2020) évek energiahatékonysági programjai és intézkedései évente mintegy 3-4 PJ végsőenergia-megtakarítást jelentettek csak, így a 2021-től kezdődő időszakban a jelenlegi megtakarítások duplájára van szükség.

electrician 10
Nemzeti Klímaterv

Energiahatékonysági célok

Energiahatékonysági célok 2030-ig
electrician 04
Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer

Kik az EKR kötelezettek?

9

Villamosenergia-kereskedők

9

Villamosenergia egyetemes szolgáltatók

9

Földgázkereskedők

9

Földgáz egyetemes szolgáltatók

9

Közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítők

electrician 10
Éves energiamegtakarítás nagysága

Mekkora a kötelezettség nagysága?

9
Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kötelezettnek az adott évben a bázis évhez (T-2) viszonyítva a végső felhasználók részére Magyarországon értékesített, kötelezettség alá vont energiamennyiség hány százalékának megfelelő mértékű éves energiamegtakarítást köteles elérni a végső felhasználók körében.
Adott év Bázis Év Kötelezettség nagysága
2021 2019 0,05%
2022 2020 0,10%
2023 2021 0,30%
2024 2022 0,50%
2025 2023 0,50%
2026 2024 0,50%
2027 2025 0,50%
2028 2026 0,35%
2029 2027 0,15%
2030 2028 0,05%
9
A Hivatal az egyes kötelezett felek vonatkozásában határozatban állapítja meg a tárgyévben esedékes energiamegtakarítás mértékét a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig.
9

A kötelezett fél a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendeletben meghatározott módon, adattartalommal és határidőben a Hivatal számára megküldi az energiamegtakarítási kötelezettsége megállapításához szükséges adatokat. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal tízmillió forintig terjedő bírságot szab ki azzal, hogy az alkalmazott jogkövetkezmény nem mentesíti a kötelezett felet az energiamegtakarítási kötelezettsége alól.

electrician 04
Energiamegtakarítás megállapítása

Hogyan állapítják meg?

9

A kötelezett felek, az energiahatékonyság-javító intézkedést vagy beruházást megvalósító, kötelezett félnek nem minősülő energiahatékonysági szolgáltatók, valamint egyéb harmadik személyek az egyes energiahatékonyság-javító intézkedésekből származó energiamegtakarítást

  • a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott jegyzék alapján, vagy
  • energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított energetikai audit alapján,

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) kormányrendelet szerinti átváltási tényezők, valamint számítási módszerek és elvek alkalmazásával állapítják meg.

Világítás Finanszírozási Megoldások
electrician 21

Szívesen segítünk! Mi az amiben a fentiek alapján cégünk az Ön segítségére lehet?

Energiamegtakarítási lehetőségek felmérése és megvalósítása a villamosenergia területén

Energetikai tanácsadás, kombináció alternatív szakpolitikai intézkedéssel

Az elért energetikai megtakakarítás bejelentése

Energetikai auditálás, műszaki tanácsadás az energetikai beruházással kapcsolatban, hitelesítés, felelősségvállalás és szakmai támogatás hatósági ellenőrzések kapcsán