Világításkorszerűsítés

A 2016.12.21-én módosult 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, valamint a 2017.07.04-én a Magyar Közlönyben megjelent 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól úgy rendelkezett, hogy minden olyan TAO kötelezett, aki energiahatékonysági célú beruházást valósít meg, adókedvezményt vehet igénybe.
electrician 10
TAO

Mit jelent a TAO ?

9

évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról jogszabály (továbbiakban TAO törvény), kimondja, hogy minden olyan szervezetnek (pl. gazdasági szervezet, szövetkezet, állami vállalat, alapítvány, egyesület, felsőoktatási intézmény, vízitársulat, stb.), amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet végez, TAO kötelezettsége van.

electrician 04
TAO Kötelezettség

Mekkora a Kedvezmény mértéke és felhasználhatósága?

9

A TAO törvény szervezet típusonként és adót növelő/csökkentő tételekkel kiegészítve részletesen szabályozza a TAO kötelezettségek mértékét, de ökölszabályként elmondható, hogy hozzávetőlegesen a cégek adózás előtti (pozitív) eredményének 9 %-a képezi a teljes TAO keretet.

9

Ezt az összeget a cégek befizethetik az állami adó- és vámhatóság felé, vagy a teljes TAO keret 70 % illetve 80 %-áig – adókedvezmény formában – látvány-csapatsportra, előadó-művészetekre vagy 2017.január 1-től kezdve energiahatékonysági célú beruházásokra költhetik el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe.

electrician 04
Elszámolás

Milyen energiahatékonysági beruházások számolhatók el?

9

A jogszabály a következőket mondja ki:

az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége
9
ugyanakkor elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos-szondás, talajvizes, levegős-hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke;
9
megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.
electrician 10
Energiahatékonysági beruházáshoz

Mekkora a beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény mértéke?

9
Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költségét a következők szerint:
9
  • nagyvállalatoknál 30 %-át,
  • közepes vállalatoknál 40 %-át,
  • kis és mikro vállalkozások esetén 50 %-át.
9
Mindegyik esetben figyelemmel kell lenni, hogy az adókedvezmény maximális összege 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet.
electrician 21

Szívesen segítünk!
Keressen minket és megoldjuk megvilágítási szükségleteiket professzionálisan és innovatívan!